info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125
Titanium Conductor Bar

Impressed Current Anodes

Impressed current cathodic protection (ICCP) is a type of system usually applied where there are elevated current requirements for protection against corrosion. This is used in cases where the driving voltage is higher than the galvanic system or if there is a need for increased system control.

آندهای تیتانیومی با پوشش MMO کنیستر شده

به منظور ایجاد سهولت در فرآیند نصب آندهای MMO، این محصولات به صورت کنیستر شده در لوله های گالوانیزه نیز قابل ارائه هستند. کنیستر این آندها در بر گیرنده بکفیلی از کک، نگهدارنده آند در مرکز و یک دستگیره جهت بلند کردن مجموعه می باشد.

آندهای تیتانیومی با پوشش مخلوط اکسید فلزی (MMO)

این آندها در حقیقت زیر لایه ای از تیتانیوم با درصد خلوص بالا هستند که بر روی آنها پوششی اکسیدی اعمال شده است.

آندهای تیتانیومی MMO چند تایی (String)

در داخل چاه های عمیق، آندهای تیتانیومی را می توان به صورت زنجیره ای از آندها در آورده و از آنها جهت حفاظت خطوط لوله زیر زمینی و یا دیگر سازه ها نظیر سازه های فرا ساحلی استفاده نمود. آندهای String دارای کابل الکتریکی است که کلیه آندهای موجود را به هم متصل می کند.

آندهای تیتانیومی MMO نواری

از این آندها برای حفاظت مخازن ذخیره که کف آنها بر روی سطح خاک بنا شده است، استفاده می شوند.

آندهای تیتانیومی MMO توری

این آندها در حقیقت یک توری از جنس تیتانیوم با پوشش MMO هستند.

آندهای تیتانیوم MMO سیمی (Wire)

این آندها دارای هسته ای از جنس مس هستند که در اطراف آن پوششی از تیتانیوم ایجاد شده است.

نوار تیتانیوم اتصال

در حفاظت مخازن ذخیره ساخته شده بر روی سطح زمین، و همچنین در داخل بتن از این نوار ها به همراه آندهای نواری MMO استفاده می شود. به منظور کاهش مقاومت آند، این نوارها در نقاط مورد نظر به آند MMO جوش داده می شوند.

آندهای Magnetite

این آندها به صورت استوانه ای توخالی تولید شده و کابل مورد نظر جهت اتصال به آند در مرکز این استوانه واقع می شود.

آندهای چدنی با درصد سیلیسیم و کروم بالا

این آندها در طول چهار دهه گذشته در سیستم های حفاظت کاتدی به صورت موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته اند.

آند های Solid

از این آندها معمولا در بستر های سطحی استفاده می شود. این آندها به عنوان راه حلی مناسب و کم هزینه برای تامین نیازمندی های سیستم حفاظت کاتدی می باشد.

آندهای چدنی کنیستر شده

به جهت سهولت در فرآیند نصب این آندها در داخل یک لوله گالوانیزه با ضخامت ۰٫۶۵ mm از پیش بسته بندی و بکفیل شده اند.

آندهای لوله ای

آندهای چدنی لوله ای شکل که اتصال کابل به آنها در مرکز استوانه آند انجام می شود، یکی از بهترین گزینه ها جهت استفاده در سیستم های حفاظت کاتدی می باشد. از این آندها اغلب در بستر های آندی عمیق استفاده می شود.

کک متالورژیکی و کک پترولیوم

در مورد بکفیل، مواردی چون مقاومت الکتریکی، ابعاد ذرات، وزن مخصوص و ترکیب شیمیایی مورد توجه قرار می گیرند. کک متالورژیکی و کک پترولیوم دو نوع از انواع کک ها هستند که در سیستم های حفاظت کاتدی مورد استفاده قرار می گیرند.

دیواره های UPVC

با استفاده از این محصولات امکان حفاری یک بستر آندی عمیق با دریچه باز و دارای قابلیت جایگزینی و تعویض آندها در تا عمقی در حدود ۳۰۰ m فراهم می شود.