info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

آندهای MMO سیمی

این آندها از یک هسته مسی که اطراف آن توسط پوششی از جنس تیتانیوم احاطه شده است تشکیل شده اند. تیتانیوم به صورت ذاتی دارای خاصیت فنری است که این موضوع سبب ایجاد قابلیت انعطاف بسیار مطلوب در این آندها می شود.

آندهای سیمی برای کاربردهایی مناسب هستند که در آنها نیاز به یک آند با طول زیاد و نازک وجود دارد. آندهای خطی برای نصب در کنار خط لوله و موازی با آن سبب بهینه کردن توزیع مناسب جریان حفاظتی و کاهش هزینه های کاربری می شوند. همچنین این آندها برای نصب در داخل خطوط لوله با هدف حفاظت سطح داخلی آن، گزینه بسیار مناسبی هستند. این محصول در دو سایز استاندارد (قطر ۱٫۵ mm و ۳٫۰ mm) و با نرخ خروجی جریان متفاوت موجود هستند.

Wire MMO Titanium Anodes