info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125
Sacrificial Anodes

آند های فدا شونده

این آند ها فلزات با فعالیت شیمیایی بالایی هستند که جهت جلوگیری از خوردگی سطحی یک فلز دیگر که دارای فعالیت کمتری است به کار می روند. آند های فدا شونده از یک آلیاژ فلزی دارای پتانسیل الکتروشیمیایی منفی تر نسبت به سازه ای که باید حفاظت شود، تولید می شوند.

آندهای آلومینیومی

در ترکیب این آندها که تحت گواهینامه موسسه Germanischer Lloyds تولید می شوند، مطابق استاندارد DNV B 401 از عنصر ایندیوم استفاده شده و برای استفاده در شرایط با کارآیی بهینه طراحی شده اند.

آند های روی

این آندها به عنوان یک ابزار موثر و اقتصادی جهت مقابله با پدیده خوردگی مطرح هستند. از آندهای روی در آب دریا و یا لجن های نمکی برای حفاظت بدنه کشتی ها، مخازن تعادل، تیغه کشتی، شمع های اسکله، ستونها و مبدل های حرارتی استفاده می شود.

آندهای منیزیم

به سبب وزن کم و نرخ خروجی بالا، این آندها در بسیاری از سیستمهای حفاظت کاتدی استفاده می شوند. آندهای منیزیمی انتخابی اقتصادی برای مقاصد حفاظت سازه های غوطه ور در آب و یا مدفون در خاک می باشند.

آندهای منیزیم بکفیل شده

از این محصول جهت حفاظت خطوطه لوله مدفون در خاک، لوله جداره چاه ها، مخازن و دیگر سازه های مشابه استفاده می شود. این آندها به صورت بسته بندی شده در یک کیسه از جنس کتان و در احاطه ترکیبی از موادی با قابلیت مرطوب شدن سریع و نگهداری رطوبت در مدت زمان طولانی تولید می شوند.

آندهای فدا شونده نواری

از آنجا که این دسته از محصولات، آندهای فدا شونده با نسبت سطح به وزن نسبتا بالایی هستند از اینرو خریان خروجی بسیار بالایی ایجاد می نمایند. این آندها در عمل برای استفاده در محیط هایی با مقاومت بالا مناسب هستند.