info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

واحد تنظیم محدوده جریان

در خطوط لوله با طول زیاد، معمولاً چندین خط لوله به موازات هم در یک مسیر کشیده می شوند که همگی توسط یک واحد حفاظت کاتدی تحت محافظت قرار می گیرند. در این سیستم ها هر خط لوله دارای کابل کاتد مشخص و متمایزی خواهد بود.

وابسته به عمر و کیفیت پوشش خط لوله، مقدار جریان مورد نیاز برای خطوط لوله مختلف، متفاوت خواهد بود که این موضوع می تواند سبب ایجاد اختلاف پتانسیل بسیار بالا در نقاط تزریق جریان گردد.

این موضوع نه تنها می تواند منجر به عدم حفاظت سازه های دارای پوشش ضعیف و حفاظت بیش از حد سازه های دارای پوشش قوی شود، بلکه سبب ایجاد جریان های غیر قابل کنترل بین لوله ها شده و از اینرو باعث می شود که سیستم حفاظتی موجود کارایی لازم را نداشته و سازه خورده شود.

واحد تنظیم محدوده جریان سبب تسهیل تنظیم میزان جریان در هر خط لوله شده و از شارش جریان های غیر قابل کنترل میان خطوط لوله و ایجاد سطوج سیل یکسان جلوگیری می کند. این محصول می تواند با توجه به شرایط پروژه، در داخل مبدل یکسو کننده و یا به صورت مجزا تولید گردد.

Compensating Current Limitation Unit

مشخصات

مدار این محصول معمولا دارای چندین مسیر جریان متفاوت، بسته به تعداد خطوط لوله متصل شده به سیستم می باشد.

هر مسیر جریان می تواند دارای اجزای زیر باشد:

  • دیود مسدود کننده (Blocking Diode)؛ برای جلوگیری از شارش جریان میان خطوط لوله
  • مقاومت متغیر؛ برای تنظیم جریان مورد نیاز برای هر خط لوله
  • محافظ صاعقه؛ برای محافظت اجزا در ولتاژهای بالا
  • شنت و ابزارهای اندازه گیری؛ برای اندازه گیری جریان کلی و جزئی
  • ترمینال؛ برای ایجاد اتصال کابلها

تابلو این محصول می تواند از جنس ورق آهن، قولاد زنگ نزن، آلومینیوم ریختگی و یا مواد غیر فلزی نظیر glass fibre reinforced polyester با درجه حفاظتی مختلف (تا IP 66) و با قابلیت نصب بر روی پایه، دیوار و … تولید گردد.