info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

آندهای روی

این آندها به عنوان یک ابزار موثر و اقتصادی جهت مقابله با پدیده خوردگی مطرح هستند. از آندهای روی در آب دریا و یا لجن های نمکی برای حفاظت بدنه کشتی ها، مخازن تعادل، تیغه کشتی، شمع های اسکله، ستونها و مبدل های حرارتی استفاده می شود. علاوه بر این از این آندها جهت حفاظت سازه های مدفون در خاک نیز استفاده می شود.

شرکت سپهر دانش پویا دارای تجهیزات تولید کامل این دسته از آندها جهت استفاده در کلیه مقاصد بوده و قادر به تامین و تولید محصولی دقیقا منطبق بر الزامات و مشخصات پروژه درخواستی می باشد. دقت بالای متخصصین ما در فرآیند آلیاژسازی این اطمینان را ایجاد می کند که این محصول بالاترین سطح حفاظت را برای سازه مورد نظر فراهم آورد.

آندهای تولیدی شرکت سپهر دانش پویا می تواند در انواع زیر تولید گردند

  • آند های مخازن تعادل
  • آندهای بدنه کشتی
  • آند های Condenser ها
  • آندهای مدادی مبدل های حرارتی
Zinc Anodes
Element Content wt%
I II
Al ۰٫۱ – ۰٫۵ ۰٫۰۰۵ max
Cd ۰٫۰۲ – ۰٫۰۷ ۰٫۰۰۳ max
Fe ۰٫۰۰۵ max ۰٫۰۰۱۴ max
Pb ۰٫۰۰۶ max ۰٫۰۰۳ max
Cu ۰٫۰۰۵ max ۰٫۰۰۲ max
Zinc Remainder Remainder
OCP  (V vs Ag/AgCl) – ۱٫۰۵ – ۱٫۱۰
Max. Current Capacity ۷۸۰ Ah/kg ۷۳۰ Ah/kg
Zinc Pencil Anode

آندهای روی می توانند در محدوده وسیعی از وزن در حدود ۵/۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم و در اشکالی نظیر استوانه ای، بلوکی و میله ای تولید گردند. همچنین از این آندها می توان در مواردی نظیر مخازن انبارش حاوی مواد آتشگیر که خطر حضور جرقه وجود دارد مورد استفاده قرار گیرند. در یک سیستم حفاظت کاتدی، آندهای روی می توانند مستقیماً به بدنه سازه متصل شده و یا این اتصال از طریق یک سیم ایجاد گردد.