info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

فلنج عایق

شرط لازم برای حفظ یکپارچگی کامل سیستم حفاظت کاتدی در خطوط لوله، این است که خط لوله از نظر الکتریکی از دیگر سازه های مجاور عایق باشد. یکی از اصلی ترین علل این موضوع جلوگیری از تخلیه جریان (Current Drainage) است. در مورد خطوط لوله، دیواره چاه ها (Casing) و سازه های مشابه، عایقکاری می تواند از طریق نصب کیت عایقی فلنج و یا اتصالات عایقی انجام شود.

Flange Insulation

در مواردی که از کیت عایقی فلنج استفاده می شود، ماده پیشنهادی فنولیک دارای پوششی از نئوپرن به صورت یک صفحه و یا یک حلقه است که در نقاط تقاطع همراه با پیچ های دارای محافظ عایقی (Sleeve) نصب می شوند. معمولا میان پیچ و سوراخ اطراف آن یک فضای خالی در حدود ۳ میلیمتر وجود دارد. واشر هایی از جنس Tufnol یا موادی مشابه نیز برای عایق نمودن گل پیچ و مهره آن مورد استفاده قرار می گیرند هرچند که در عمل فقط نیاز است که یکی از دو انتهای پیچ عایق شوند. در مورد Gasket بسیار مهم است  از موادی استفاده شود که علاوه بر مقاومت الکتریکی بالا و استحکام مطلوب، به طور همزمان قابلیت فشرده شدن در اثر محکم کردن پیچ ها نیز در آن وجود داشته باشد تا بتواند در مقابل بروز نشتی در سیستم مقاومت نماید. در عمل لازم است که به منظور جلوگیری از ورود آلودگی و یا رطوبت به ناحیه میان فلنج و صفحه ها و یا زیر گل پیچ و مهره ها، بلافاصله پس از اعمال، بر روی سوراخهای موجود در محل اتصال پوشش مناسبی ایجاد گردد. در برخی موارد و در صورت امکان در مورد چنین اتصالاتی، مرحله پیش مونتاژ باید در کارگاه انجام شده و از عملکرد عایق پیش از ورود به سایت اطمینان حاصل نمود.

Flange Insulation

Gasket های نوع E

این نوع از Gasket  ها تا لبه قطر خارجی فلنج گسترش می یابند.

دقت سوراخکاری جهت قرار گیری پیچها در حدی است که پس از نصب، فلنج به صورت خودکار در مرکز واقع شده و بیشترین مقاومت را در مقابل مواد خارجی ارائه نماید.

Type-“E”-Gaskets

Gasket های نوع F

این نوع عایق بدون سوراخ ساخته می شود به صورتی که پس از نصب، به صورت مماس بر دایره داخلی پیچها قرار گیرد. قطر خارجی فلنج به صورتی انتخاب می شود که به صورت کاملا محکم در محل خود قرار گرفته و کاملا در مرکز واقع شود.

Type “F” Gaskets

حفاظت بیشتر

به منظور جلوگیری از ایجاد اتصال کوتاه در فلنج ها به سبب نفوذ مواد هادی بین صفحات فلنج، توصیه می شود که سطح خارجی فلنج پس از نصب کیت عایقی، توسط نوار PVC چسبدار کاملا نوار پیچی گردد. این عمل برای هر دو نوع کیت عایقی مخصوصا نوع F پیشنهاد می شود.

اجزاء استاندارد کیت عایقی فلنج

در حالت عادی کیت عایقی شامل موارد زیر است:

  • Gasket
  • پوشش های عایق کننده پیچها (Sleeve)
  • واشر های عایق کننده
  • واشر های آهنی

Gasket های دارای سطح فنولیک پوشش دار

از آنجا که پوشش نرم و لاستیکی نئوپرن سبب ایجاد آب بندی مناسب می شود، فنولیک های پوشش شده با نئوپرن مدت زمان زیادی است که به عنوان Gasket های استاندارد در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند. در این محصولات، در کارگاه تولیدی ورق های نئوپرن به دو سطح ورق فنولیک پیوند داده می شوند تا سبب بهبود عملکرد عایقی الکتریکی و آب بندی آن شوند. دمای ایجاد اتصال (Laminate) میان فنولیک و نئوپرن در حدود ۹۰ درجه سانتیگراد است.