info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125

سیستم های خورشیدی

واحد های تامین برق خورشیدی

موارد استفاده:

در مواقعی که استفاده از برق شبکه برای تامین نیازمندیهای سیستم حفاظت کاتدی به سبب هزینه های تحمیلی در فرآیند انتقال برق، مقرون به صرفه نیست، سیستمهای خورشیدی شرکت سپهر دانش پویا قادر به تامین برق با قیمتی مناسب خواهد بود.

اجزا:

اجزای اصلی سازنده ژنراتور مورد استفاده در سیستم حفاظت کاتدی عبارتند از چیدمانی از سلول های خورشیدی، کنترل کننده شارژر های باطری، باطری ها و رگلاتور های خروجی. کل سیستم به صورت ماژول بوده و قابلیت تطبیق با نیاز های ویژه را دارد.

ماژول های خورشیدی

تعداد ۵ ماژول تک کریستال خورشیدی سبب تامین انرژی مورد نیاز با استفاده از تبدیل کارآمد نور به انرژی الکتریسیته می شوند.

سلول ها دارای بافت و پوشش ضد بازتاب هستند.

اتصالات اضافیسبب تامین درجه بالایی از اطمینان در مدار می شوند. مدار در میان لایه های EVA قرار دارد تا از نفوذ رطوبت در امان بوده در مقابل UV پایدار و از نظر الکتریکی عایق گردد.

شیشه تمپرشده سبب افزایش استحکام و بهبود عبور نور می شود.

فریم آلومینیومی آنودایز شده با توجه به استحکام مورد نیاز طراحی شده است.

ریل های کناری با هدف ایجاد سهولت در نصب طراحی شده اند.

Module type SM110 SM55 SM50 SM45 SM20
Electrical parameters V ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Max. power rating Pmax (WP) ۱۱۰ ۵۵ ۵۰ ۴۶ ۲۰
Min. Power rating Pmin (WP) ۱۰۰ ۵۰ ۴۵ ۴۱ ۱۸
Rated current IMMP (A) ۶٫۳ ۳٫۱۵ ۳٫۱۵ ۳٫۱۵ ۱٫۳۸
Rated voltage UMPP (V) ۱۷٫۵ ۱۷٫۵ ۱۵٫۹ ۱۴٫۶ ۱۴٫۵
Short circuit current ISC (A) ۶٫۹ ۳٫۴۵ ۳٫۳۵ ۳٫۳۵ ۱٫۶
Open circuit voltage UOC (V) ۲۱٫۷ ۲۱٫۷ ۱۹٫۸ ۱۸٫۰ ۱۸٫۰
Physical parameters   SM110 SM55 SM50 SM45 SM20
Length mm ۱۳۱۶ ۱۲۹۳ ۱۲۱۹ ۱۰۸۳ ۵۶۷
Width mm ۶۶۰ ۳۲۹ ۳۲۹ ۳۲۹ ۳۲۹
Depth mm ۴۰ ۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۵
Weight kg ۱۱٫۵ ۵٫۵ ۵٫۲ ۴٫۶ ۲٫۵

ماژول ها بر اساس استاندارد های مرتبط کاملاً بازرسی و تست می شوند.