info@sdp.ir   +98 (21) 2288 4125
Cathodic Protection Cable Kynar

کابل ها و اتصالات

در مواقعی که نیاز به بهبود مقاومت نسبت به خوردگی باشد، به عنوان مثال در بستر های عمیق، استفاده از کابل های دارای دو پوشش Kynar/HMWPE  توصیه می شود. به طور تجربی، کابل آند در چاههای عمیق، اصلی ترین علت عدم کارایی سیستم می باشند. با تخلیه جریان آندی در آندهای حفاظت کاتدی، سطح وسیعی از گاز کلر تولید می شود. گاز کلر مخرب است و زوال پوشش عایقی منجر به خرابی کابل مسی و در نتیجه از دست رفتن آند در مدار حفاظت کاتدی می شود.

کابلها

محدوده تولیدی محصولات ما شامل کابل های پرکاربرد با مغزی آلومینیومی و مسی بوده و با توجه به نوع کاربرد سیستم های حفاظت کاتدی و میزان کلر موجود در محیط، دارای پوششی مرکب از PVC، XLPE، PE، HMWPE و PVDF می باشد.

کابل حفاظت کاتدی با روکش عایقی Kynar

در مواقعی که نیاز به بهبود مقاومت نسبت به خوردگی باشد، به عنوان مثال در بستر های عمیق، استفاده از کابل های دارای دو پوشش Kynar/HMWPE تولید شده در شرکت سپهر دانش پویا توصیه می شود.

مجموعه مفصل

این محصولات تولید شده در سپهر دانش پویا به صورت عمومی برای اتصال کابلهای ولتاژ پایین دارای پوشش عایقی پلاستیکی و یا مغزی هادی دارای پوشش های PVC، PE، VPE و EPR مورد استفاده قرار می گیرند.

Handy Cap و پوشش های نواری

شرکت سپهر دانش پویا تامین کننده Handy Cap های با برند Royston (دارای پرایمر و یا بدون آن) می باشد که از این محصول در سیستم حفاظت کاتدی مخازن و یا خطوط لوله استفاده می شود.

فرآیند جوش احتراقی

فرآیند جوش احتراقی در شرکت سپهر دانش پویا فرآیند و روشی ساده و ایمن است که برای ایجاد اتصال جوشی نیازی به منبع خارجی حرارتی و یا الکتریکی ندارد.

تجهیزات جوش احتراقی

با استفاده از فرآیند جوش احتراقی، برای ایجاد اتصال قابل اطمینان، نیاز به زمانی کوتاه و مهارت مختصر است. عدم نیاز به منبع خارجی، سبک بودن و قابل حمل بودن تجهیزات از مزایا آن می باشد.

تجهیزات Pin Brazing

از این روش برای ایجاد اتصالی مطمئن به انواع متفاوتی از سازه های فولادی استفاده می شود.